อ่านต่อ
"Shadow play of Siam" ชนะเลิศออกแบบชุดประจำชาติ 2014
ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบ
งานแถลงข่าวตรั้งที่ 2 ณ ห้องมณียา บอลรูม A โรงแรมเรม เรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์
     
อ่านต่อ
กำลังใจส่งถึงแอลลี่ จากใจอดีตนางงามจักรวาล
แอลลี่เปิดใจครั้งแรก หลังประกวด MU2014/2015 รอบ Preliminary
VTR Interview - แอลลี่ พิมบงกช จันทร์แก้ว (Version Thailand)
     
 
 
อ่านต่อ

MUT01

พิมพกานต์ ใบยา
อายุ 20 ปี
สัดส่วน 30-24-35

MUT02

พลอยพัชรา ศรีดารา
อายุ 22 ปี
สัดส่วน 31-24-34

MUT03

สุภัสสรา แววสวัสดิ์
อายุ 19 ปี
สัดส่วน 32-24-33

MUT04

พิทักษ์พร อินทร์ใจดี
อายุ 23 ปี
สัดส่วน 33-26-37

MUT05

น้ำฝน ศิริกุล
อายุ 22 ปี
สัดส่วน 34-26-38

MUT06

อิงฟ้า เกตุคำ
อายุ 18 ปี
สัดส่วน 34-25-36

MUT07

วรัญชนา ระดมเล็ก
อายุ 18 ปี
สัดส่วน 33-24-36

MUT08

ขวัญนคร ไชยวรรณ์
อายุ 23 ปี
สัดส่วน 32-25-35

MUT09

วรนิษฐา ศิลปเวชกุล
อายุ 21 ปี
สัดส่วน 30-25-33.5

MUT10

พรรัศมี พิทยรัตน์โสภณ
อายุ 22 ปี
สัดส่วน 31.5-25-36

MUT11

อทิตา พิมลวรรธนะ
อายุ 21 ปี
สัดส่วน 34-24-35

MUT12

ศศิธร สนั่นเอื้อ
อายุ 21 ปี
สัดส่วน 32-23-34.5

MUT13

ณัฎฐ์วลัญญ์ พงษ์บุญ
อายุ 19 ปี
สัดส่วน 33-26-36

MUT14

อาทิมา เนตรทิพย์
อายุ 23 ปี
สัดส่วน 32-26-34

MUT15

จิราพร เทียนศรี
อายุ 22 ปี
สัดส่วน 33.5-26-37

MUT16

ชลฉัตร เสงี่ยม
อายุ 20 ปี
สัดส่วน 31-25-37

MUT17

เวฬุรีย์ ดิษยบุตร
อายุ 22 ปี
สัดส่วน 32.5-25-35

MUT18

รินทร์ลภัส วีระชัยวงศ์
อายุ 18 ปี
สัดส่วน 32-24.5-34.5

MUT19

วัชรี อมรไพโรจน์
อายุ 20 ปี
สัดส่วน 32-25-36

MUT20

มลิสา เปี้ยปลูก
อายุ 21 ปี
สัดส่วน 32-25.5-34

MUT21

ดวงใจ โพธิ์อินทร์
อายุ 19 ปี
สัดส่วน 33-25-38

MUT22

พัชรฎา มณฑาทิพย์
อายุ 19 ปี
สัดส่วน 31.5-24-36

MUT23

สุปภาดา ภูรีพงศ์
อายุ 22 ปี
สัดส่วน 32-24-34

MUT24

ณิชารีย์ เจิมรอด
อายุ 20 ปี
สัดส่วน 32.5-24.5-35

MUT25

สโรชา สิรินพคุณ
อายุ 18 ปี
สัดส่วน 32-25-35

MUT26

ชลธิชา พิมพสุทธ์
อายุ 21 ปี
สัดส่วน 32-24-35

MUT27

พิมบงกช จันทร์แก้ว
อายุ 19 ปี
สัดส่วน 32-25.5-38

MUT28

นาต้าชา คลีเมนเตอร์ วิลสัน
อายุ 19 ปี
สัดส่วน 30.5-24.5-35

MUT29

สุดาภรณ์ วงศาศิริพัฒน์
อายุ 20 ปี
สัดส่วน 30.5-27-36

MUT30

มณีรัตน์ ศรีวิจารณ์
อายุ 20 ปี
สัดส่วน 33-24-35

MUT31

ชนาพร เจริญสุข
อายุ 20 ปี
สัดส่วน 32.5-23.5-35.5

MUT32

นันทพร ชัยวิรัตนะ
อายุ 21 ปี
สัดส่วน 32-25-33

MUT33

แอนเนทท์ จิ๋วต๊ะ ชูลล์
อายุ 24 ปี
สัดส่วน 33-25-36.5

MUT34

วรลักษณ์ ใจจา
อายุ 18 ปี
สัดส่วน 34-28-36

MUT35

อริสรา ศิลปศิริพร
อายุ 19 ปี
สัดส่วน 34-28.5-35

MUT36

ภัทรภร สนธิภักดิ์
อายุ 18 ปี
สัดส่วน 32-24-36

MUT37

นันท์นภัส วิทยาเรืองสุข
อายุ 18 ปี
สัดส่วน 32-24-35

MUT38

กนกพรรณ อภิชัยอนันต์
อายุ 24 ปี
สัดส่วน 33-25-35

MUT39

สุณัณณิภาร์ กฤษณสุวรรณ
อายุ 21 ปี
สัดส่วน 32-24-34

MUT40

ญาณิศา อินทร์สมบูรณ์
อายุ 20 ปี
สัดส่วน 31-26.5-35